Code of Conduct

I New IMAGE ApS blev der i 2002 udarbejdet de første retningslinjer for leverandører i både ind-og udland. De er løbende blevet opdateret for at sikre at vi kan stå inden for de forhold vores produkter bliver produceret under og er etisk korrekte.

I Green IMAGE bruger vi de samme Code of Conduct retningslinjer for vores leverandører. Den inkluderer blandt andet fokus på børnearbejde, tvangsarbejde, underbetaling, arbejdstid, foreningsfrihed samt et øget fokus på miljøet.

Leverandørerne skal underskrive vores Code of Conduct eller dokumentere at deres egen Code of Conduct, som minimum opfylder vores krav og ønsker.


Se vores Code of Conduct ved at klikke her.