Leverandører og materialer der giver mening

Hvis det stod til os, burde ordet ”bæredygtighed” blive udskiftet med ordet ”mindre miljøbelastende. Årsagen er at uanset hvad der bliver produceret, så bruges der altid, enten energi, vand eller andre resurser, hvilket gør at der i vores øjne ikke er noget der er 100 % bæredygtigt.

Vi prøver selv ikke at benytte ordet ”bæredygtig” for meget, men i få tilfælde har vi gjort det, da vi bliver nødt til at være hvor kunderne er i deres bevidsthed. Det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med fra vores side, men kunderne søger på bæredygtighed, og vi vælger derfor at være der hvor kunderne er samtidigt med at vi forklarer at intet faktisk er helt bæredygtigt når man på en eller anden måde gør brug af jordens ressourcer.

I Green IMAGE tilbyder vi de produkter, som i vores øjne har en mindre miljøbelastning end traditionelle produkter. Vi kan rigtig godt lide tankegangen om en cirkulær anvendelse af råvarer, så de kan genbruges igen og igen.

Dette afspejler sig også i nogle af de valg vi har taget på vores produkter.

De produkter vi arbejder med er:

Genbrugs plast, genbrugs polyester, genbrugs pap, genbrugspapir og genbrugs bomuld.