Certificeringer

Vi ønsker at give vores kunder den størst mulige gennemsigtighed, når der udvælges leverandører og produkter. Derfor har vi ekstra meget fokus på, at de arbejder i samme retning som os, hvor certificeret leverandører og certificerede produkter, gør en eller anden forskel på miljøet, i forhold til de traditionelle produkter, der findes på markedet.

Certificeringer har hvert sit fokusområde i produktionen, så du selv kan vælge hvad der betyder mest for jeres virksomhed og miljøpolitik.

Vi har udvalgt følgende certificeringer hos Green IMAGE:

 

GOTS

GOTS er en verdenskendt certificering for økologiske tekstiler. Alle processerne fra bearbejdning, fremstilling og handel af økologiske tekstiler er omfattet af GOTS. Alle led skal være certificeret efter strenge økologiske og sociale kriterier for at det i sidste ende kan bære GOTS-mærket. Derudover bliver der sat krav til anvendelse af kemi under produktionen. Der må ikke benyttes giftige, kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller miljøbelastende kemikalier samt nogle specifikke stoffer er helt forbudte i produktionen.

Med en GOTS certificering kan man møde to stempler:

’Organic’– der kræves det at der er minimum 95 procent økologiske fibre i det færdige produkt.

’Made with organic materials’– der kræves det at der er minimum 70 procent økologiske fibre i det færdige produkt.

Læs mere på deres officielle hjemmeside: https://global-standard.org/the-standardEU-Blomsten

EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke. Målsætningen for EU-Blomsten er at reducere den samlede miljøbelastningen igennem hele produktets rejse. Man kigger på produktets livscyklus fra råvarer til produktion, anvendelse og hvordan man bortskaffer produktet. Derudover bliver der ikke kun stillet krav til produktets miljøaftryk, men også krav om kvalitet, så man sikrer en lang levetid samt anvendelsen af kemikalier, så man ikke skader mennesker, miljøet og den fælles fremtid.

Kravene for at kunne blive certificeret med EU-Blomsten er konstant i udvikling, da man hele tiden finder ny viden, går i en endnu mere bæredygtig retning og derfor bliver nødt til at skærpe kravene yderligere. Dette betyder også at de varer der allerede er certificeret bliver revurderet med henblik på nye skærpelser af kravene.

Læs mere på Ecolabels danske hjemmeside https://www.ecolabel.dk/daEU’s Økologimærke

EU’s økomærke er det officielle europæiske symbol for økologiske fødevarer. Der skal være opfyldt strenge betingelser ved produktion, forarbejdning, fragt og opbevaring. Certificering kan derudover kun anvendes på produkter med minimum 95 procent økologiske ingredienser samtidigt med der bliver stillet krav til de sidste 5 procent.

EU-logoet skal være inkluderet et kontrolkodenummer, som bliver påsat af den kontrolinstans der har kontrolleret den sidste tilberedning af produktet.

Læs mere på fødevarestyrelsens egen hjemmeside: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU_okologilogo.aspxOEKO-TEX Standard 100

Standard 100 by OEKO-TEX®er en af de mest kendte certificeringer for tekstiler der er testet for skadelige kemikalier. Hvis et produkt er markeret med denne certificering, kan man være sikker på at alle dele af produktet dvs. helt ned til mindste detalje som tråd, lynlås, knapper mm. er blevet gennemtestet for skadelige stoffer og derfor ikke er skadelig for menneskers sundhed.

I mange tilfælde går grænseværdierne for Standard 100 ud over de nationale og internationale krav. Derudover bliver kriterierne opdateret mindst en gang om året, da der kommer ny vide på området eller nye lovbestemte krav. 

Læs mere på OEKO-TEX international hjemmeside: https://www.oeko-tex.comFairtrade

Fairtrade er en international mærkning der sikrer ordentlige arbejdsforhold samt bedre lønninger for verdens mest udsatte bønder og arbejdere. Der bliver gjort en stærk indsats for at gøre en forskel og være med til at udrydde fattigdom ved at man betaler en minimumspris for bøndernes råvarer og en retfærdig løn til plantage- og fabriksarbejdere.

Ikke nok med at de skal have en ordentlig løn og pris for deres råvarer, så skal råvarerne produceres under ordentlige forhold både i henhold til mennesker og miljø. Der er forbud mod børnearbejde, sundhedsskadelige sprøjtemidler samt meget strenge krav til bevaring og beskyttelse af lokalmiljøet, floder og dyrelivet i nærområdet.

Læs mere på deres danske hjemmeside: https://fairtrade-maerket.dk/FSC

FSC-mærket er med til at passe på naturen, sikre en ansvarlig skovhugning samt forbedre levevilkårene for lokalbefolkningen der bor i og omkring skove globalt. FSC er en international certificering og findes både i den tropiske regnskov og den svenske nåleskov. Med en FSC-mærkning bliver der for eksempel ikke hugget mere træ end skoven kan nå at genskabe igen. Samt bliver der sørget for at arbejderne er sikret en ordentlig løn og får udleveret det rette sikkerhedsudstyr. Derudover

Green IMAGE er en afdeling af New IMAGE som har tilsluttet sig FSC og vores varemærkelicens er: FSC® N003478

Læs mere hos FSC Danmark: https://dk.fsc.org/dk-dkGlobal Recycled Standard

Global Recycled Standard er et ”stempel” for sporing og verificering af indholdet af genbrugsmaterialer i det endelige produkt. Der er fokus på hele forsyningskæden, sporbarhed, miljøprincipper, social ansvarlighed og kemisk indhold. Global Recycled Standard dækker produktion, emballage håndtering, mærkning, handel og distribution fremstillet med mindst 20% genbrugsmateriale.

Læs mere hos Textile Exchange: https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/Amfori-BSCI

Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) arbejder for at forbedre den social ansvarlighed i hele forsyningskæden på et globalt niveau. Det bliver gjort ved at der er dannet et politisk miljø der muliggør effektivitet og bæredygtighed, som vil skabe bedre arbejdsvilkår og bedre arbejdernes liv.

Ved brug af deres 11 principper, der inkluderer fair aflønning, intet børnearbejde, antallet af arbejdstimer, trinvis tilgang, der gør det muligt at inspicere, engagere sig samt at modtaget støtte til at bæredygtighed er i fokus. Der udføres kontrol hver 3 år.

Læs mere om de 11 principper på Amfori-BSCi officielle hjemmeside: https://www.amfori.org/content/amfori-bsciPEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) er en certificering der fremmer bæredygtig varetagelse af skove og sikre at skovbaserede produkter der ender på markedet, er fra bæredygtig skovdrift. Der er fokus på at det er et globalt projekt, men det bliver implementeret lokalt. Hvilket betyder at der er et tæt samarbejde med de lokale organisationer for at forbedre og udvikle en ansvarlig skovbrug gennem nationale skovcertificeringssystemer.

De tror på at vi sammen kan gøre den største forskel og beskytte vores skove.

Læs mere om PEFC på deres internationale hjemmeside: https://www.pefc.org/SA8000

SA8000 er baseret på internationale anerkendte standarder for bedre arbejdsforhold samt Universal Declaration of Human Rights og nationale love. Der er fokus på ledelsessystemer, medarbejderinddragelse, en kultur med vedvarende forbedringer der i sidste ende giver bedre arbejdsforhold og trivsel for de ansatte.

Nogle af deres hovedsager at forbedre er: børnearbejde, tungen arbejde, sundhed, sikkerhed, diskrimination, arbejdstimer og ledelse.

Læs mere på SAI’s officielle hjemmeside: https://sa-intl.org/programs/sa8000/World Fair Trade Organization

Fair Trade er et handelspartnerskab der er baseret på dialog, gennemsigtighed, respekt og større retfærdighed i den internationale handel. Det er en global anerkendt definition - med et stort engagement for ændringer i reglerne og i praksis for den konventionelle internationale handel. Fair Trade er mere end bare handel. Det er en vision om at forretning og handel sætter mennesker og planten før fortjenesten. Derudover gør organisationen en stor indsats for at bekæmpe fattigdom, klimaforandringer og ulighed mellem køn.

Læs mere på WFTO’s officielle hjemmeside: https://wfto.com/